Lid worden

Allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de diergeneeskunde kunnen als lid tot het V.H.G. toetreden. Leden van het V.H.G. ontvangen Argos gratis.

Het is ook mogelijk alleen een abonnement op het bulletin ARGOS te nemen.

Contributie V.H.G., inclusief 2 x Argos

€ 35,00 per jaar

Contributie voor studenten, inclusief Argos

€ 10,00 per jaar

Abonnement op Argos

€ 25,00 per jaar

Contributie V.H.G. buiten Nederland                             

€ 40,00 per jaar

Abonnement op Argos buiten Nederland

€ 30,00 per jaar

 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Indien men later in het jaar lid wordt ontvangt men de reeds in dat jaar verschenen aflevering( en) van ARGOS.

Aanmelden bij de penningmeester: vandevuurst@wxs.nl

De betaling van de contributie kan geschieden na ontvangst van de contributie nota. Het afgeven van een machtiging heeft de voorkeur!

Banknummer ING 58.10.45 t.n.v. Veterinair Historisch Genootschap
IBAN: NL38INGB0000581045
BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel 40481452.

Reeds verschenen nummers van Argos en Cahiers, welke nog voorradig zijn, kunnen bij het secretariaat besteld worden.

 

Contact

E-mail ons

Netherlands Society for Veterinary History
Mw. Drs. H.K. Hadderingh
IJsselsteen 1
3961 GA Wijk bij Duurstede
The Netherlands

+31 343 575663