Doelstelling

V.H.G. doelstelling.

Het Veterinair Historisch Genootschap (V.H.G.) is op 27 oktober 1989 te Utrecht opgericht met het doel: de wetenschap van de geschiedenis van de diergeneeskunde te bevorderen in de ruimste zin van het woord. (art. 3, lid 1 van de Statuten van het V.H.G.).

Het Genootschap tracht het doel te bereiken door middel van de volgende activiteiten:

Dit onderwerp is thans als keuzevak opgenomen in het curriculum voor studenten diergeneeskunde. De studenten worden aangemoedigd een scriptie over een historisch onderwerp te schrijven. Voltooide en goed bevonden scripties kunnen in aanmerking komen voor een prijs uitgeloofd door het Rozemond Fonds.(Zie Prof.H.Rozemondfonds)
Hoogleraar: Prof. dr. Peter A. Koolmees.

 

 

Contact

E-mail ons

Netherlands Society for Veterinary History
E.J. Tjalsma, Secr.
Kampwal 62
8301 AC Emmeloord
The Netherlands

+ 31 620422989