Voorgaande bijeenkomsten

Najaarsbijeenkomst Veterinair Historisch Genootschap

Datum: woensdag 6 november
Plaats: Collegezaal Anatomiegebouw Bekkerstraat 141, 3572 SG Utrecht
zie www.anatomiegebouw.nl
Thema: Museologie
Dagvoorzitter: Drs. Hein Schrama

De organisatie is een samenwerking van het VHG met de Numanstichting, ter gelegenheid van het 65–jarig Jubileum van het Museum Diergeneeskunde en het 30-jarig bestaan van het VHG.

De dag begon met de 62ste Algemene ledenvergadering van het VHG en een verslag van de voortgang van de VHG-werkgroepen.

Aan het eind van de vergadering benoemde de vergadering dr. J.B. Berns tot erelid van het VHG.

Prof. dr. Christophe Degueurce

Daarna zou Drs. Bart Grob, conservator Biologie en Geneeskunde, Rijksmuseum Boerhaave, Leiden spreken, maar helaas was die verhinderd. In plaats daarvan werd de middaglezing naar de ochtend verschoven en sprak Prof. dr. Christophe Degueurce, Directeur de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Maisons-Alfort, Région de Paris, France.
                    Veterinary Heritage in France, a Review   

Aan het eind van de ochtend werden enkele waardevolle oude boeken door de leden Back en Koolmees bij opbod verkocht.en na de lunch was er in de snijzaal een boekenmarkt. De opbrengst van de boekenmarkt komt ten goede aan het Museum Diergeneeskunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het middagprogramma spraken Prof. dr. Peter Koolmees, emeritus hoogleraar veterinaire geschiedenis, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht & Charlotte Hartong, BA, Assistent-conservator Collectie Diergeneeskunde, Universiteitsmuseum Utrecht.
                    65 jaar Collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht, 1954-2019

Ter gelegenheid van het jubileum is de catalogus Opmerkelijke Objecten uit de Collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht samengesteld. De eerste exemplaren werden door Prof. dr. F van Knapen, voorzitter van de Numanstichting overhandigd aan  Prof. dr. W. Dhert, decaan van de Faculteit Diergeneeskunde en aan mw. drs. G. Cuijpers, hoofd Presentaties van het Universiteits Museum.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Voorjaarsbijeenkomst 10 april 2019
Locatie
: Collegezaal Departement Paard, Utrecht Science Park (de Uithof)
thema: Dier(geneeskunde) in de kunst

 

sprekers:
11.45 uur: Drs. G.M.J.M. Geert Boink, voorzitter Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
Wat hebben de oude meesters en de Nederlandse landgeit met elkaar?

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Drs. Harry J. Kraaij, promovendus Universiteit van Amsterdam.
Dier in beeld. Het huisdier in de Nederlandse schilderkunst           

14.15 uur: Prof. dr. Peter Koolmees, hoogleraar veterinaire geschiedenis, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.
Wetenschap én kunst. Verbeelding van dieren in de diergeneeskunde.

 


Najaarsbijeenkomst 7 november 2018

 

PLAATS Collegezaal Anatomiegebouw

Bekkerstraat 141, 3572 SG Utrecht

Zie: www.anatomiegebouw.nl

DAGVOORZITTER Drs. Hein Schrama

THEMA Geschiedenis van de fokkerij

 

DAGPROGRAMMA

10.00 uur: Ontvangst met koffie

10.30 uur: 60ste Algemene ledenvergadering van het VHG.

Voortgang VHG-werkgroepen.

11.45 uur: Jorieke Savelkouls, MA, promovenda bij het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen, Freudenthal Instituut, Bètafaculteit, Universiteit Utrecht.

Het 'ideale' Friese paard

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Dr. Steven van der Laan voormalig promovendus bij het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen, Freudenthal Instituut, Bètafaculteit, Universiteit Utrecht. Thans docent aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

Een varken voor iedereen. De modernisering van de Nederlandse varkensfokkerij in de twintigste eeuw

14.15 uur: Prof.dr. Bert Theunissen, directeur van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en - filosofie, Universiteit Utrecht.

Van trekpaard naar sportrijpaard: de Nederlandse Warmbloed, 1960-1990

15.00 uur: Afsluiting

15.10 uur: Borrel

 


Bijeenkomst 11 april 2018 te Utrecht, Dep. Paard te De Uithof

THEMA Geschiedenis van de biologische oorlogsvoering

 

11.45 uur: Prof. dr. Peter Koolmees, hoogleraar veterinaire geschiedenis, IRAS-VPH, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Oorlog en dierenleed. De rol van dieren in oorlogen: een overzicht tot 1940.

 

13.30 uur: Dr. Joris Wijnker, docent veterinaire volksgezondheid, IRAS-VPH, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, Majoor-dierenarts.

Biowarfare, Biosecurity, Bio-logisch? De veranderde rol van de Nederlandse militaire dierenarts na 1945

 

14.15 uur: Prof. Susan Jones, DVM PhD, Program in the History of Science and Technology, Dept of Ecology, Evolution and Behavior, University of Minnesota, Saint Paul, Minnesota, USA.

Anthrax: A Specific Biological Weapons Challenge for Veterinary Medicine

 


De najaarsbijeenkomst (Symposium) 2017 was in Antwerpen samen met Vlaamse geïnteresseerden:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 september 2017. Excursie Urk.

Naar t Trefpunt, centrum voor medische geschiedenis.

11.00u ontvangst en in- en rondleiding door Prof. dr. M. van Lieburg

13.00u Urker lunch

14.00u "Ginkiestocht" , Dorpswandeling door het oude Urk met deskundige gids

Ruim 40 mensen hebben deelgenomen aan de excursie naar Urk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: Woensdag 5 april 2017

Plaats: Collegezaal Departement Gezondheidszorg Paard Faculteit Diergeneeskunde

Yalelaan 114, 3584 CM Utrecht

Thema: Geschiedenis van de proefdierkunde

                     10.00 uur: Ontvangst met koffie

                     10.30 uur: 57e Algemene Ledenvergadering van het VHG

 

11.30 uur: Prof. dr. Bert F.M. van Zutphen, emeritus hoogleraar Proefdierkunde, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Geschiedenis van het dierexperiment. De rol van de proefdierkunde

                     12.15 uur: Lunch

 

13.30 uur: Prof. dr. Bas J. Blaauboer, emeritus Doerenkamp-Zbinden leerstoel, Divisie Toxicologie, IRAS, Universiteit Utrecht

Alternatieven voor dierproeven in historisch perspectief

 

    14.15 uur: Dr. Amanda Kluveld, Faculteit der Cultuur-en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht

Verboden kennis. De Nederlandse anti-vivisectionisten 1897-1950 en hun   opvattingen over   de aard en het   wezen van de medische wetenschap

 


Najaarsbijeenkomst  Woensdag 2 november 2016

Plaats:             Café Restaurant “De Verdraagzaamheid”, Waalkade 6, 5301 CH Zaltbommel

                        Telefoon 0418 518 394

Dagvoorzitter: Drs. Hein Schrama                                                     

Thema:           Veterinair erfgoed, tastbaar contact met het verleden

 

Dagprogramma

 

10.00 uur:       Ontvangst met koffie

 10.30 uur:       56e  Algemene Ledenvergadering van het VHG

 11.30 uur:       Dr. Hieke Huistra, wetenschapshistoricus, Bètafaculteit, Universiteit Utrecht,

                        Academisch erfgoed, wetenschap en publiek.

 12.15 uur:       Lunch

 13.30 uur:       Prof. dr. Maarten Frankenhuis, emeritus hoogleraar Bedrijfspluimvee-geneeskunde UU en oud Directeur van Artis.

Veterinair zoölogisch erfgoed.

 14.15 uur:       Prof. dr. Frans van Knapen, emeritus hoogleraar veterinaire volksgezondheid, IRAS, UU

De collectie diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht.

 15.00 uur:       Charlotte Hartong, B. Museol.. Assistent conservator Collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht.

De kunst van het bewaren.

 15.15 uur: Afsluiting en borrel.

 


Voorjaarsbijeenkomst 13 april 2016 , Collegezaal Departement paard, Faculteit Diergeneeskunde, de Uithof, Utrecht

11.30 uur        Prof. dr. P.R. van Weeren, Departement Gezondheidszorg paard, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

                        Paard en mens, een speciale band  door de eeuwen heen                                          

12.15 uur        Lunch

13.30 uur        Prof. dr. W. Back, Departement Gezondheidszorg paard, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht; faculteit Diergeneeskunde, Rijksuniversiteit Gent

   De ontwikkeling van het locomotie apparaat van normale sportpaarden bekeken vanuit  historisch perspectief

14.15 uur        Drs R. Back, voormalig voorzitter van het VHG

Longziekte onder het rundvee in Nederland.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma Najaarsbijeenkomst   Veterinair Historisch Genootschap

Datum                     Woensdag 4 november 2015

Plaats                      Het Heerenlogement , Markt 31  4112 JR te Beusichem

Thema                     Zoöarcheologie en biogenetica: “ Hoe zwijgende bronnen spreken.”

Dagvoorzitter         drs . Rob Back

10.00-10.30 uur      Ontvangst met koffie

10.30-11.45 uur      Huishoudelijke vergadering

11.45-12.00 uur      drs. Hein J.  Schrama: De historie van de paardenmarkt te Beusichem.

12.00-12.45 uur      Dr. Maaike Groot, Vrije Universiteit Amsterdam /IPNA , Universiteit Bazel:

                                     “Palaeopathologie: gezondheid en welzijn van dieren in het verleden.”

12.45-14.00 uur     Lunch

14.00-14.45 uur      Annelise Binois-Roman , DVM and PhD candidate in zooarchaeology;

Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Equipe Archéologies environnnementales:

                                  “ To cut a long tail short….The gelding and docking of lambs in Europe:

a confrontation of archeological and historical sources.”

14.45-15.30 uur       Marleen Felius, autonoom beeldend kunstenaar:

                                     “Van schedelmeting tot DNA onderzoek.”  Classificatie van rundvee rassen.

15.30-17.00 uur      Einde van het programma , gevolgd door een borrel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2015

Thema:    One Health , verleden en heden.

11.30 uur  Prof.dr.P. Zwart, emeritus hoogleraar Veterinaire Pathologie, bijzondere dieren,

                 ' Vogels  en reptielen hebben gemeenschappelijke aspecten.'

12.30 uur  Lunch

13.45 uur.  Prof.dr.G.J.J. van Doornum , emeritus bijzonder hoogleraar Klinische Virologie

                  bij het Erasmus MC te Rotterdam

                  ' Schets van de geschiedenis van de klinische (humane) virologie in Nederland.'

14.30 uur.  Mevrouw A. Floor Haalboom MA, promovenda bij het Descartes Centrum voor

                   Wetenschapsgeschiedenis en -filosofie, Universiteit Utrecht,

                   'Zoonosen in historisch perspectief: wat kunnen we leren van strubbelingen rond

                    Salmonella en veevoer in Nederland (1959- 1978)?'

15.15 uur     Einde van het programma, gevolgd door een borrel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma Najaarsbijeenkomst van het Veterinair Historisch Genootschap

gehouden op woensdag 5 november 2014 in het Hodshon Huis, Spaarne 17 te Haarlem.

Deze bijeenkomst stond in het teken van het 25-jarig bestaan van het VHG

alsmede

de uitreiking van het eerste exemplaar van de Canon van de Diergeneeskunde in Nederland.

Thema:

“ 25 jaar VHG. De positie van veterinaire geschiedenis binnen de wetenschapsgeschiedenis.

 

Dagprogramma:

10.00 uur :  Ontvangst .

10.30 uur :  Algemene ledenvergadering VHG.

11.15 uur :  25 jaar VHG.  Drs. Rob Back, voorzitter VHG.

11.45 uur :  Prof. dr. Peter A. Koolmees: Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.

                     Profilerings Hoogleraar Diergeneeskunde in Historische en  Maatschappelijke 

                     context.

                     “De beoefening van veterinaire geschiedenis in  Nederland , 1989-2014.”

12.30 uur :  Lunch.

13.45 uur :  Prof. dr. Frank G. Huisman, UMC Utrecht.

                     Julius Centrum voor Gezondheidszorg en Eerstelijnsgeneeskunde .

                     Hoogleraar Geschiedenis van de Geneeskunde .

                     “De beoefening van medische  geschiedenis in Nederland , 1989-2014.”

14.30 uur :  Prof. Susan D. Jones, DVM PhD.  Professor and Director

                      Program in the History of Science and Technology

                      Professor , Dept. of Ecology, Evolution and Behaviour

                      University of Minnesota , St. Paul , USA.

                     “The international context of veterinary history.”

15.15 uur    Koffie / thee pauze.

15.45 uur :  Prof. dr. Frans van Knapen, Utrecht.             

                     Emeritus Hoogleraar  Levensmiddelenhygiëne en Veterinaire  Volksgezondheid.

                     Faculteit Diergeneeskunde Utrecht  .

                       “De geschiedenis van One Health.”

16.30 uur :  Uitreiking eerste exemplaar van de Canon van de Diergeneeskunde in Nederland.

                      Met aansluitend feestelijke afsluiting met borrel.

18.00 uur :  Einde.

 

Het Hodshon Huis aan het Spaarne te Haarlem is een monumentaal neoclassicistisch patriciërshuis,

schuin tegenover Teylers Museum . Zie op het internet: Hodshon Huis

Het pand is eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser en sedert 1841 de zetel van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen , het oudste "Geleerde Genootschap" in Nederland, wat  als "Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen"  opgericht werd  in 1752, met als doel "het bevorderen van de wetenschap", in de ruimste zin.:  zie www.khmw.nl

alsmede  www.hendrickdekeyser.nl 

         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorjaarsbijeenkomst gehouden op 16 april 2014 in Nijkerk.

11.45-12.30 uur      Prof. dr. Petra J.E.M. van Dam is ecologisch historicus en houdt zich bezig met de relatie mens-dier-landschap. Zij is als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen en het International Research Institute CLUE van de Vrije Universiteit te Amsterdam:

                                       ‘De geschiedenis van het duinkonijn als voorbeeld van ecologische geschiedenis’.

12.30-13.45 uur      Lunch

13.45-14.30 uur      Ing. Anne-Marie T.M. Oudejans, schrijfster van het boek Categorie één. Dierlijk afvalverwerking door de eeuwen heen:

     ‘Van Miltvuurbosje via destructie naar animal rendering’.

14.30-15.15 uur       Dr. Boyd R. Berends is als docent-onderzoeker verbonden aan de Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Institute for Risk  Assessment Sciences,  Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht:

                                      ‘De recente geschiedenis van Veterinaire Milieukunde in Nederland’.

================================================================================================================

De Najaarsbijeenkomst  2013 was  een bijzondere : zij stond in het teken van het afscheid van Dr. R. Paling.

Dr. Robert Paling heeft na zijn opleiding tot dierenarts en een carrière in Afrika  in 1987 aan de wieg gestaan van het Bureau Internationale Contacten van de Faculteit Diergeneeskunde (BIC). Hij heeft het BIC bijna 27 jaar met bezieling geleid. Robert is een van de trekkers die de internationalisering van onderwijs en onderzoek aan onze faculteit op de wereldkaart heeft gezet.

In december 2013 zal Robert met pensioen gaan. Ter gelegenheid van zijn afscheid van de faculteit organiseerde het BIC en het VHG het symposium Developments in tropical veterinary medicine over the last 100 years. Aansluitend was er een receptie in het restaurant van het JDV gebouw,

Chair: Prof. Dr. Bert van der Weijden

13.00-13.45: Robert Paling (BIC): Tropical veterinary medicine at the Utrecht Faculty of Veterinary Medicine

13.45-14.30: Bambang Pontjo Priosoeryanto (Bogor Agricultural University, Indonesia): Hundred years of veterinary education in Indonesia

14.30-15.00: Break

15.00-15.30: Katinka de Balogh (FAO, Rome, Italy): The veterinary profession in the tropics over the past 100 years: with special reference to sub-Saharan Africa

15.30-16.00: Ron Dwinger (NVWA): Legend of tropical veterinary medicine: Dik Zwart (1930-2005)

16.00-16.15: Anton Pijpers (decaan Faculteit Diergeneeskunde): Farewell to Robert Paling

16.30: Reception.

Contact

E-mail ons

Netherlands Society for Veterinary History
Mw. Drs. H.K. Hadderingh
IJsselsteen 1
3961 GA Wijk bij Duurstede
The Netherlands

+31 343 575663