Nieuws

In de Algemene Ledenvergadering op 10 april trad Erik Jan Tjalsma af als bestuurslid. Op woensdag 10 juli nam het bestuur met het aanbieden van een diner afscheid van Erik Jan. Op een heel plezierige locatie in Vollenhove werd een uitstekend diner geserveerd en konden we gezamenlijk nog eens terugkijken op de 10 jaar lange periode waarin Erik Jan met grote inzet de functie van secretaris had vervuld. Onze dank ging vergezeld van het aanbieden van een oorkonde en het boek: De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Zijn partner kreeg een mooie boeket bloemen voor wat zij in de zijlijn heeft moeten doen of laten.

Erik Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur dankt Erik Jan heel hartelijk voor alles wat hij voor het VHG heeft betekend en al bij voorbaat voor wat hij buiten de bestuursfunctie om nog voor het VHG gaat doen.
Namens het bestuur, Hennie Hadderingh

Erik Jan

============================================================================

Het VHG lid Prof. Dr. Peter Bols heeft op donderdag 28 maart 2019 de eervolle Sarton medaille uitgereikt gekregen door de Universiteit van Gent. Hij volgt hiermee Prof. Dr. Peter Koolmees op die deze medaille in 1999 kreeg uitgereikt.

Volgens de website van de Universiteit Gent:
Sarton Medal, its most prestigious award, to an outstanding historian of science from the international scholarly community for lifetime scholarly achievement.

=============================================================================

Wist u dat vele straatnamen naar veterinairen of personen gelieerd met de diergeneeskunde genoemd zijn?

Hier is een voorlopige lijst (binnenkort onder een aparte kop op deze website):

Utrecht:

Bedum (Gr) - Geert Reinderspark. (Geert Reinders [1737-1815], pionier in vaccinatieveepest)

Winsum(Gr). - G. Reindersstraat. (idem)

Rotterdam. - Prof. Poelslaan met Prof. Poelsflat (Prof. Dr. J. Poels [1851-1927], eerste directeur

Seruminrichting Rotterdam)

- Serumpark (voorheen locatie Seruminrichting
Hilversum - Prof. Poelsstraat (idem)

- Prof. de Jongstraat (Prof. D.A. de Jong [ 1865-1925] Hoogleraar pathologie RU

Leiden)

Goes. - Van Hertumweg. (Jacob van Hertum [ 1805-1849] eerste provinciale veearts

Zeeland)

Emmeloord. - Doctor W.M. Verhaarlaan. (Dr. Willem Meindert Verhaar [1929-1977] Oprichter

Dierenkliniek Emmeloord)

Zeddam. - Dr. Hooglandstraat (Dr. Jacob Hoogland sr [1852-1935] veearts en plv

Inspecteur Veterinaire Dienst te Zeddam)

Schiedam- Veeartsweg

Maastricht. - Prof. Thomassenstraat (Prof. M.H.J.P. Thomassen, zie Utrecht)

Amersfoort. - Grashuiserf (Dr. Jan Grashuis [1896-1978], veearts, directeur van het Instituut

voor Moderne Veevoeding De Schothorst te Hoogland, lid van

Provinciale Staten van Utrecht.)

Zelhem - Doctor Grashuisweg (idem, practicus te Zelhem van 1919-1935)

Oosterhout. - Dr Vlimmenstraat (Dr. Vlimmen personage in de gelijknamige romans van A.

Roothaert)

Deurne- Roothaertstraat. Anton Roothaert [1896-1967] schrijver van de verhalen over

de fictieve dierenarts Dr. Vlimmen

Ell (L). - Scheijmansplein. (E.J.A. Scheijmans,[?-?] practicus te Ell, afgestudeerd 1952)

Boazum(Fr.) - Eelko Altaplein (Eelko Alta [1723-1798], dominee en eerste vee-enter in

Friesland, 18e eeuw)

Wageningen - Jan Kopsweg (ds. Jan Kops [1765-1849] dominee, botanist. Hoofd Bureau

Landbouw. Gaf o.a. aanzet tot oprichting Veeartsenijschool Utrecht.)

 

Rotterdam - Nozemanstraat (Cornelis Nozeman [1730-1786], dominee en eerste publicist

vee-entingen 18e-eeuw)

Groningen - Petrus Campersingel (Prof. Petrus Camper [1722-1789], Hoogleraar medische

anatomie en onderzoeker van de veepest, 18e-eeuw)

Wouter van Doeverenplein (Prof. Wouter van Doeveren [ 1730-1783]

hoogleraar medische farmacie, richtte in Groningen Fonds op om veepest te

financieren (samen met Prof. P. Camper)

Barendrecht - Petrus Camperstraat (zie Groningen)

Aarlanderveen - Jacob van Damstraat (Jacob van Dam [1785-1865] landbouwer, veearts,

dichter)

Beers (L) - Doctor Moonsweg. (Dr. Theo Moons [?-1954] directeur runder-KI Zuid-oost

Nederland)

Mill (Br) - Doctor Moonsstraat (idem)

Nieuwegein - Prof. Dr. Hesselaan (Prof. Dr. N. C.W.Hesse [1904-1962] werkzaam geweest in

de Buitenpraktijk)

 

Hoefsmeden.

Utrecht Hoefsmederijstraat

Hoefsmederijpad

Hoefijzerstraat

Bunnik Hoefsmedenhof

Hoefijzerlaan

Wateringen Hoefsmid

Lopik Hoefsmid

Oud Beijerland Hoefsmid

Leusden Hoefijzer

Loenen aan de Vecht Hoefijzer

Zwaag Hoefijzer

Rotterdam Hoogvliet Hoefsmidstraat

Amersfoort Hoefsmiderf

 

 

============================================

Het VHG  is in 2018 bezig met het opzetten van een aantal werkgroepen:

-'Oral history', een vervolg op "Boer & Burger"

- Tropische Diergeneeskunde

- Gerard de Hoogh. Een vertaling uit het Latijn.

 -het Museum

- Praktijkboeken

 

 

============================================================

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe Cahiers 6 en 7 zijn in prijs verlaagd!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De NAJAARSBIJEENKOMST gaat plaatsvinden in samenwerking met Vlaamse veterinair historici van de Universiteit van Antwerpen. De lokatie ("venue") zal dan ook in Antwerpen zijn en wel in het Klooster van de Grauwzusters, stadscampus Universiteit Antwerpen.  Details over  het adres en mogelijkheden van vervoer volgen nog. Zie ook 'komende bijeenkomsten'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op woensdag 11 januari is onverwacht overleden ons erelid en erelid van de WAHVM drs. A.H.H.M. (Guus) Mathijsen.

Guus  stond aan de wieg van het VHG en was vanaf de eerste uitgave decennialang redacteur van Argos.Guus heeft de veterinaire geschiedenis in Nederland mede  ontwikkeld en dwong ook in het buitenland respect af vanwege zijn encyclopedische kennis.

De uitvaart vond plaats in Bilthoven op donderdag 19 januari.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds enige tijd is Charlotte Hartong B. Museol., de nieuwe assistent conservator van de Collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht. Zij is de opvolgster van Babke Aarts.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf februari 2016 zijn alle jaargangen van Argos op de website van het VHG ter inzage beschikbaar gemaakt. Online zullen de jaargangen ter inzage aanwezig zijn tot ca. 2 jaar vóór de meest recente uitgave. Zie kopje Argos, voorgaande edities.

======================================================

Bij de Algemene Ledenvergadering in November 2015 in Beusichem is Rob Back unaniem door de vergadering benoemd tot Erelid van het V.H.G. vanwege zijn zeer geprezen inspanningen als voorzitter van het VHG.

======================================================

In 2014 BESTOND HET V.H.G. 25 JAAR  !!!!!

Dit is gevierd met een speciale Jubileumbijeenkomst op 5 november 2014

in het monumentale Hodshon Huis te Haarlem.

 

===============================================================

Prof. Dr. P.A. Koolmees is op de Najaarsbijeenkomst  op 5 november 2014

benoemd tot Erelid van het V.H.G. vanwege zijn verdiensten in de afgelopen 25 jaar.

 

 

================================================================

De Canon van de Diergeneeskunde

 

Door een Commissie van het V.H.G. is hard gewerkt aan de

Canon van de Diergeneeskunde.

Op initiatief van Medisch Uitgeverij DCHG te Haarlem werd  de Canon geschreven door de Commissieleden en externe deskundigen.Vijftig  vensters  vatten de gehele vaderlandse diergeneeskunde samen. Een unieke gelegenhied om in één boek een indruk te krijgen van de vaderlandse geschiedenis van de diergeneeskunde. In totaal hebben meer dan 20 (gast)schrijvers een bijdrage geleverd.

De RedactieCommissie bestond uit:

Prof. Dr. P. Koolmees

Prof. Dr. A. Rijnberk

Mw. B. Aarts

Dr. J. Berns

Drs E.J.Tjalsma

De Canon is op 5 november 2014 gepresenteerd op de Jubileumbijeenkomst van het VHG

Bestellen:

Exemplaren à 32,50 euro kunnen  besteld worden via www.dchg.nl/bestellen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Contact

E-mail ons

Netherlands Society for Veterinary History
Mw. Drs. H.K. Hadderingh
IJsselsteen 1
3961 GA Wijk bij Duurstede
The Netherlands

+31 343 575663