Nieuws

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe Cahiers 6 en 7 zijn in prijs verlaagd!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De NAJAARSBIJEENKOMST gaat plaatsvinden in samenwerking met Vlaamse veterinair historici van de Universiteit van Antwerpen. De lokatie ("venue") zal dan ook in Antwerpen zijn en wel in het Klooster van de Grauwzusters, stadscampus Universiteit Antwerpen.  Details over  het adres en mogelijkheden van vervoer volgen nog. Zie ook 'komende bijeenkomsten'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op woensdag 11 januari is onverwacht overleden ons erelid en erelid van de WAHVM drs. A.H.H.M. (Guus) Mathijsen.

Guus  stond aan de wieg van het VHG en was vanaf de eerste uitgave decennialang redacteur van Argos.Guus heeft de veterinaire geschiedenis in Nederland mede  ontwikkeld en dwong ook in het buitenland respect af vanwege zijn encyclopedische kennis.

De uitvaart vond plaats in Bilthoven op donderdag 19 januari.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds enige tijd is Charlotte Hartong B. Museol., de nieuwe assistent conservator van de Collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht. Zij is de opvolgster van Babke Aarts.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf februari 2016 zijn alle jaargangen van Argos op de website van het VHG ter inzage beschikbaar gemaakt. Online zullen de jaargangen ter inzage aanwezig zijn tot ca. 2 jaar vóór de meest recente uitgave. Zie kopje Argos, voorgaande edities.

======================================================

Bij de Algemene Ledenvergadering in November 2015 in Beusichem is Rob Back unaniem door de vergadering benoemd tot Erelid van het V.H.G. vanwege zijn zeer geprezen inspanningen als voorzitter van het VHG.

======================================================

In 2014 BESTOND HET V.H.G. 25 JAAR  !!!!!

Dit is gevierd met een speciale Jubileumbijeenkomst op 5 november 2014

in het monumentale Hodshon Huis te Haarlem.

 

===============================================================

Prof. Dr. P.A. Koolmees is op de Najaarsbijeenkomst  op 5 november 2014

benoemd tot Erelid van het V.H.G. vanwege zijn verdiensten in de afgelopen 25 jaar.

 

 

================================================================

De Canon van de Diergeneeskunde

 

Door een Commissie van het V.H.G. is hard gewerkt aan de

Canon van de Diergeneeskunde.

Op initiatief van Medisch Uitgeverij DCHG te Haarlem werd  de Canon geschreven door de Commissieleden en externe deskundigen.Vijftig  vensters  vatten de gehele vaderlandse diergeneeskunde samen. Een unieke gelegenhied om in één boek een indruk te krijgen van de vaderlandse geschiedenis van de diergeneeskunde. In totaal hebben meer dan 20 (gast)schrijvers een bijdrage geleverd.

De RedactieCommissie bestond uit:

Prof. Dr. P. Koolmees

Prof. Dr. A. Rijnberk

Mw. B. Aarts

Dr. J. Berns

Drs E.J.Tjalsma

De Canon is op 5 november 2014 gepresenteerd op de Jubileumbijeenkomst van het VHG

Bestellen:

Exemplaren à 32,50 euro kunnen  besteld worden via www.dchg.nl/bestellen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Contact

E-mail ons

Netherlands Society for Veterinary History
E.J. Tjalsma, Secr.
Kampwal 62
8301 AC Emmeloord
The Netherlands

+ 31 620422989