Nieuws

Op de pagina WAHVM/congressen staat informatie over het wereldcongres dat eind februari in Zuid-Afrika werd gehouden.


Vanwege het Corona virus gaat de Voorjaarsbijeenkomst op 8 april niet door. Het bedoelde programma bij de Gezondheidsdienst voor Dieren zal verplaatst worden naar het najaar, naar 4 november 2020.


Naar aanleiding van het afscheid van Prof. Dr. Peter Koolmees in november 2019 schreef Klaas Soethout onderstaand Lofdicht.

LEERMEESTER
        
Een meesterlijke prof. uit Utrecht                                 
had veel geschreven en gezegd.
Zijn oratie ging over de 'Erfenis van Dr. Vlimmen'                                 
In zijn 'Afscheid van de Wetenschapsarena' was hij niet te dimmen.
In 'historical context' kwam deze mees goed tot zijn recht.

Het is Peter zijn ware prestatie
te ontwarren bepaalde beroepsdeformatie
door aan een faculteit vol kikkers vreemd           
historisch besef te leveren dat vereent
dat is waarachtig zijn aimabele creatie.

Een nieuwsgierige dierenarts uit Langbroek
was naar de diepste essentie op zoek.
Zijn collega lachte hem vierkant uit
en zei: “Wat ben jij een ijdeltuit.
Het is toch allemaal lariekoek.”

maar

De VHG-cursus historisch onderzoek
bracht Rob Back tot een rundveelongziektenboek
en prof. Peter Bols tot Napoleon's Grande Arméé.
Dick Groothuis amuseert met Dr. van Dorssen voor twee        
en Gerrit Weikamp maakt Dr. Jan Grashuis tot smakelijke koek.

Marcel Mirck verhaalt vijf eeuwen Helminthologie in sfeer
en Klaas Soethout vordert paarden in de 'sfeer van weleer'.
Hein Schrama dook in zijn Beusichemse paardenbestand,
maar hun beider paarden zwerven nog en zijn niet geland.
Peter Bols sprak: 'Dit jaar is deze cursus een hoogtepunt alweer'.

'Opmerkelijke Objecten' uit Museum Diergeneeskunde verscheen,
als uniek 'collectors item' van conservator Koolmees & Hartong bijeen.
Wij wensen dat Peter nog jaren redacteur van ARGOS blijft
en in de luwte des levens informeel nog veel spreekt en schrijft.          
Ziedaar zijn start:  'Utrechtse Wetenschap in de 19e Eeuw' voor menigeen.  

Klaas Soethout
Langbroek 


Het 44ste WAHVM congres vond plaats  27-29 febrruari 2020 in The Farm Inn Hotel & Conference Centre
City of Tshwane, Zuid Afrika. Kijk voor meer informatie op de WAHVM pagina op deze website.


Opmerkelijke Objecten

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 6 november is het boekje  Opmerkelijke Objecten uit de Collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum, uitgekomen. Het eerste exemplaar werd toen aan de decaan van de faculteit Diergeneeskunde, dr. Wouter Dhert.

 

Het boekje omvat een honderdtal prachtige foto’s van objecten en platen alsmede historische foto’s met begeleidende tekst..Het is samengesteld door Peter Koolmees, conservator van het Museum Diergeneeskunde en Charlotte Hartong, assistent-censervator.

Voor de prijs van slechts € 10,=, exclusief verzendkosten ad € 4,35, kunt u in het bezit komen van dit unieke boekje in full color! Het is te bestellen bij Rob Back Rob.back28@kpnmail.nl

 

 


Wisseling in het bestuur

In de Algemene Ledenvergadering op 10 april trad Erik Jan Tjalsma af als bestuurslid. Op woensdag 10 juli nam het bestuur met het aanbieden van een diner afscheid van Erik Jan. Op een heel plezierige locatie in Vollenhove werd een uitstekend diner geserveerd en konden we gezamenlijk nog eens terugkijken op de 10 jaar lange periode waarin Erik Jan met grote inzet de functie van secretaris had vervuld. Onze dank ging vergezeld van het aanbieden van een oorkonde en het boek: De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Zijn partner kreeg een mooie boeket bloemen voor wat zij in de zijlijn heeft moeten doen of laten.

Erik Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur dankt Erik Jan heel hartelijk voor alles wat hij voor het VHG heeft betekend en al bij voorbaat voor wat hij buiten de bestuursfunctie om nog voor het VHG gaat doen.
Namens het bestuur, Hennie Hadderingh

Erik Jan


 

Het VHG lid Prof. Dr. Peter Bols heeft op donderdag 28 maart 2019 de eervolle Sarton medaille uitgereikt gekregen door de Universiteit van Gent. Hij volgt hiermee Prof. Dr. Peter Koolmees op die deze medaille in 1999 kreeg uitgereikt.

Volgens de website van de Universiteit Gent:   Sarton Medal, its most prestigious award, to an outstanding historian of science from the international scholarly community for lifetime scholarly achievement.

 

Het VHG  is in 2018 bezig met het opzetten van een aantal werkgroepen:

-'Oral history', een vervolg op "Boer & Burger"

- Tropische Diergeneeskunde

- Gerard de Hoog. Een vertaling uit het Latijn.

 -het Museum

- PraktijkboekenDe nieuwe Cahiers 6 en 7 zijn in prijs verlaagd!!


Op woensdag 11 januari is onverwacht overleden ons erelid en erelid van de WAHVM drs. A.H.H.M. (Guus) Mathijsen.

Guus  stond aan de wieg van het VHG en was vanaf de eerste uitgave decennialang redacteur van Argos.Guus heeft de veterinaire geschiedenis in Nederland mede  ontwikkeld en dwong ook in het buitenland respect af vanwege zijn encyclopedische kennis.

De uitvaart vond plaats in Bilthoven op donderdag 19 januari.


Sinds enige tijd is Charlotte Hartong B. Museol., de nieuwe assistent conservator van de Collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht. Zij is de opvolgster van Babke Aarts.


Vanaf februari 2016 zijn alle jaargangen van Argos op de website van het VHG ter inzage beschikbaar gemaakt. Online zullen de jaargangen ter inzage aanwezig zijn tot ca. 2 jaar vóór de meest recente uitgave. Zie kopje Argos, voorgaande edities.


Bij de Algemene Ledenvergadering in November 2015 in Beusichem is Rob Back unaniem door de vergadering benoemd tot Erelid van het V.H.G. vanwege zijn zeer geprezen inspanningen als voorzitter van het VHG.


In 2014 BESTOND HET V.H.G. 25 JAAR  !!!!!

Dit is gevierd met een speciale Jubileumbijeenkomst op 5 november 2014

in het monumentale Hodshon Huis te Haarlem.


Prof. Dr. P.A. Koolmees is op de Najaarsbijeenkomst  op 5 november 2014

benoemd tot Erelid van het V.H.G. vanwege zijn verdiensten in de afgelopen 25 jaar.

 


De Canon van de Diergeneeskunde

Door een Commissie van het V.H.G. is hard gewerkt aan de  Canon van de Diergeneeskunde.

Op initiatief van Medisch Uitgeverij DCHG te Haarlem werd  de Canon geschreven door de Commissieleden en externe deskundigen.Vijftig  vensters  vatten de gehele vaderlandse diergeneeskunde samen. Een unieke gelegenhied om in één boek een indruk te krijgen van de vaderlandse geschiedenis van de diergeneeskunde. In totaal hebben meer dan 20 (gast)schrijvers een bijdrage geleverd.

De RedactieCommissie bestond uit:

Prof. Dr. P. Koolmees

Prof. Dr. A. Rijnberk

Mw. B. Aarts

Dr. J. Berns

Drs E.J.Tjalsma

De Canon is op 5 november 2014 gepresenteerd op de Jubileumbijeenkomst van het VHG

Bestellen:

Exemplaren à 32,50 euro kunnen  besteld worden via www.dchg.nl/bestellen


Contact

E-mail ons

Netherlands Society for Veterinary History
Mw. Drs. H.K. Hadderingh
IJsselsteen 1
3961 GA Wijk bij Duurstede
The Netherlands

+31 343 575663